VLAREM-trein 2013 bijna klaar

De Vlaamse Regering publiceerde eind 2013 het ‘Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening’. De goedkeuring is voorzien voor april 2014 en de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in juni 2014. Wat staat er in het ontwerp?

This section is exclusive for our customers.

On our site you find the differtent types of service offers, going from an only online version to our Assist product, including all of our services.

Where to now?

More info about our service offers:

Log on in order to read the full article.

Forgot password? Follow this link in order to reset your password.

: PreventActua 04/2014