Lopende projecten

Prevent voert studies en onderzoeken uit voor verscheidene opdrachtgevers zoals de Europese Commissie, de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Een overzicht van de lopende projecten.

DM@work: handboeken

Het ESF-project DM@Work stelt praktijkhandboeken beschikbaar die bedrijven ondersteunen bij het uitbouwen van een jobbehoud en re-integratiebeleid. Een systematische aanpak op bedrijfsniveau is immers noodzakelijk. Slechts 1 op de 5 werknemers die een jaar afwezig zijn opnieuw aan de slag gaan bij hun werkgever.

Mentale gezondheid en de Europese regelgeving

Prevent rondde samen met partners van TNO, de Universiteit van Nottingham, het Work Research Centre en de London School of Economics een studie af over de mentale gezondheid op het werk in Europa. Opdrachtgever was de Europese Commissie, DG Employment. 

Return on Prevention - Investeren in gezondheidsprogramma’s bij opdrachten en reizen naar vreemde landen.

Return on Prevention is de titel van een nieuwe studie van Prevent, uitgevoerd in opdracht van International SOS Foundation.

Contracteranto

In verschillende sectoren waar gewerkt wordt met contractors blijkt de communicatie niet steeds zonder problemen te verlopen. Vreemde werknemers verstaan vaak de instructies niet omdat ze de taal niet spreken. 

Risicoanalyse in de kapperssector: hinderpalen en online tool

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ontwikkelde Prevent een online risicoanalysetool voor de kapperssector. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de sociale partners en andere experten.

TOOLBOXLAB - Toolboxmeetings op de bouwwerven laten (her)leven

TOOLBOXLAB ontwikkelde een gratis, vierdaags opleidingsprogramma (incl. online platform), dat in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije. 

 

 

Strategie inzake preventie in Luxemburg

In de aanloop naar de ontwikkeling van een strategie inzake veilgheid en gezondheid in Luxemburg evalueerde Prevent het beleid en de activiteiten van de Arbeidsinspectie en de huidige samenwerkingsvormen met en tussen de partners inzake preventie.

Evaluatie van Europese richtlijnen inzake welzijn op het werk

In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelde Prevent, in samenwerking met twee Duitse partners, KOOP en Infratest, een methodologie voor de evaluatie van Europese OSH richtlijnen, toepasbaar op alle lidstaten.

Serious Safety Game

Het Serious Safety Game wil de kennis en vaardigheden van jongeren in de logistieke sector met betrekking tot veilig en gezond werken versterken door middel van nieuwe leermethoden.

Evaluatie van de Belgische strategie inzake veiligheid en gezondheid 2008-2012

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg evalueerde Prevent de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012.

Prevention Lab 2.0

In dit project wordt een leerplatform PreventionLab ontwikkeld inzake psychosociale risico’s op het werk. 

Support@Work

Prevent werkte mee als partner in het project Support@Work dat slachtoffers van een verkeersongeval ondersteunt bij het behouden en zoeken van een job.

THESEIS

THESEIS is een Europees onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen, testen en verspreiden van een innovatief training-model op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers in de eco-industrie. Hierbij lag de focus op de sector van de afvalverwerking.

Hesapro

Prevent werkt als partner mee in een Europees LdV project rond kennisuitwisseling over veiligheid en gezondheid en de impact hiervan op de productiviteit (Health and Safety at Work and Productivity HesaPro).

Contracteranto

Europees onderzoeksproject dat voor een aantal sectoren de belangrijkste veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart brengt en vertaalt naar een aantal Europese talen.

Onderzoek naar de kosten en baten van preventie

Prevent leidde een twee jaar durende studie naar de kosten en baten van veiligheid en gezondheid op het werk.

Motivatie voor gezondheidspromotie

In een literatuurstudie werd gezocht naar redenen, argumenten en motivatie voor werknemers en werkgevers, om te investeren in gezondheidspromotie.

Analysemethodes van veiligheids- en gezondheidscultuur

Het doel van dit project is om alle bestaande strategieën en methodes voor het meten en doorgronden van de veiligheids- en gezondheidscultuur binnen een organisatie, te verzamelen.

Ygeia in Kallikratis

Prevent was partner in een Europees onderzoeksproject dat de effecten onderzoekt van het grootschalige herstructureringsproject van de lokale overheden in Griekenland Kallikratis op de gezondheid van de werknemers.

Statusrapport rond sociale innovatie en preventiebeleid

Prevent werkte mee aan een rapport over alle bestaande beleidstrategieën en praktijkvoorbeelden binnen Europa om sociale innovatie op het werk, en dus de kwaliteit van de arbeid, te stimuleren en te verhogen.

Goede praktijken over een globale preventieaanpak op school

Het project identificeert goede praktijkvoorbeelden van een globale preventieaanpak en illustreert deze aan de hand van getuigenissen en interviews.

Hires Public

De Europese Commissie spant zich sinds 2008 in voor onderzoek naar de impact van herstructureringen in bedrijven op het welzijn van werknemers. Het zette drie opeenvolgende projecten op, waarvoor Prevent Belgische partner is: Hires (Health in Restructuring), Hires Plus en Hires Public.

PH Work: Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte

Europese campagne van het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie (ENWHP).